سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف عظیمی – دانشجوی دکترای مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عزالدین بخت آور – دانشجوی دکترای مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی عظیمی – مهندس عمران، کارشناس شرکت مشاوره ای یکم- ACE

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت در شهرها، احداث سازه های عظیم سطحی و حفر تونلهای حمل ونقل شهری امری غیر قابل اجتناب می باشد . لذا بررسی و برآورد اثر متقابل تونل سازی و سازه های سطحی از لحاظ آسیب های وارده به سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله سعی شده است که براساس مقدار مجاز چرخش نسبی ساختمان دراثر حفر تونل و با توجه به داده های واقعی یکی از تونل های شهری تهران، حداقل عمق مجاز این تونل برآورد شود . در این راستا برای ملسازی رفتار زمین و سازه های موجود از نرم افزار FLAC3D استفاده شد . همچنین برای مد نظر قرار دادن بدترین حالت ممکن و نیز داشتن ضریب ایمنی بالاتر ( طراحی محافظه کارانه ) از سیستم نگهداری برای تونل استفاده نشد . با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عددی، حداقل عمق مجاز برای تونل ۱۰ متری سطح زمین ارزیابی شد