سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز دهان زاده – دکتری تأسیسات آبیاری، مدیر دفتر فنی مهندسی واحد آب سازمان آب و برق خوزس
مصطفی عنبری زاده – کارشناس ارشد تأسیسات آبیاری، کارشناس گروه هیدرولیک دفتر فنی سازمان آب
سهام الدین محمودی – کارشناس ارشد تأسیسات آبیاری، رئیس گروه هیدرولیک دفتر فنی سازمان آب و بر
عبدالرضا ظهیری – -۴ دانشجوی دکتری تأسیسات آبیاری، دانشگاه تربیت مدرس، گروه هیدرولیک دفتر

چکیده:

طرح کشتیرانی در آبراه کارون یکی از طرحهای مهم استان خوزستان در چند سال اخیر است . مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده است که برای راه اندازی این طرح، بیش از ۱۷ میلیون متر مکعب لایروبی مورد نیاز م یباشد که هزینه و زمان انجام این طرح را بطور قابل ملاحظه ای افزایش داده و عواید آن را نیز به تأخیر می انداز د. علاوه بر لایروبی قابل توجه مسیر آبراه، چندین قوس تند نیز باید میانبری شوند تا مانور بارجها در طول مسیر براحتی انجام شود. مجموعه اقدامات فوق، ممکن است مشکلات اجتماعی و زیست محیطی زیادی را به منطقه تحمیل نماید. برای رفع مشکلات فوق، مطالعه ای در زمینه تعیین ابعاد بهینه بارج با حداقل میزان لایروبی مورد نیاز و بدون میانبری قوسها انجام شده است . این تحقیق نشان داده که تنها با ۱/۱ میلیون ۰متر مکعب لایروبی و بدون میانبری قوسها، می توان شرایط مناسبی را برای تردد بارج هایی با ابعاد۲/۲-۱۲-۱۵ متر در این آبراه مهیا نمود. ابعاد شناور طرح با توجه به بخشهای بحرانی مسیر جهت مانور شناور (قوسهای کیلومتر۱۶۷،۱۴۲ و ۱۷۰)تعیین شده است . ظرفیت این قطار بارج ۴۰۰ تن و سرعت آن حدود ۱۰ کیلومتر در ساعت می باشد. با درنظر گرفتن ۲۵۰ روز کاری برای شناور در طول سال، ظرفیت حمل و نقل سالانه کالا در این آبراه به ازاء یک بارج به ۴۰ هزار تن خواهد رسید.