سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ایرانمنش – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مینو بهروز – بخش مینرالوژی، امور تحقیقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه
صمد بنیسی – بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تعیین درجه آزادی کانیهای با ارزش در سنگ معدن آسیا شده برای مشخص کردن کار آئی مرحله نرم کنی و همچنین عملکرد فرآیند جدایش در فرآوری مواد معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجائیکه برای تهیه مقاطع صیقلی نیاز به قالب گیری ذرات است، ریز نمونه برداری و قالب گیری در تخمین درجه آزادی موثر می باشند.
در این مقالهنحوه محاسبه خطای تخمین درجه آزادی مورد بررسی قرار می گیرد. برای بدست آوردن نسبت وزنی مناسب نمونه سنگ معدن آسیا شده به پودر قالب گیری، ۱۰ نمونه با ۵ نسبت وزنی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بهترین نسبت وزنی که دارای کمترین انحراف معیار بود نسبت ۴g نمونه سنگ معدن به ۱۱g پودر قالب گیری بدست آمد. همچنین تعداد حداقل ذره لازم جهت مطالعه میکروسکپی برای بدست اوردن درجه آزادی هر یک از کانیها تعیین گردید.