سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلام رضا لنگری زاده – کارشناس واحد متالورژی امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
محمدجواد حبیبیان – کارشناس واحد متالورژی امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بر اساس طراحی اولیه کا رخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه ، بازیابی سلول های پرعیار کنی اولیهبرای خوراکی با عیار ۱/۱۷درصدمس و تولید کنسانتره ای با عیار ۷/۶۰درصد مس ٩٦ درصد می باشد . در حال حاضر با توجه به کاهش عیار مس خوراک ورودی به ۰/۹درصد مس متوسطبازیابی در این سلول ها ۸۵/۶درصد است . جهت بررسی حداکثر بازیابی قابل دستیابی برای شرایطحاضر در سلول های پرعیار کنی اولیه ، روشهای تعیین قابلیت شناور شوندگی از جمله آنالیز رهایی، آنالیز درختی و … مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی این روشها مشخص کردن رابطه ایده آل بازیابی و عیار کنسانتره است و شرایط عملیاتی شناور سازی با توجه به نحوه آزمایش در نتایج بدست آمده تاثیر گذار نیست . روش آنالیز درختی نسبت به بقیه روشها برای تعیین حداکثر بازیابی در سلول های پرعیار کنی اولیه مناسب تشخیص داده شد . نتایج حاصل از آنالیز درختی نشان دادکه در شرایط موجود دستیابی به بازیابی ٩١ درصد برای تولید کنسانتره ای با عیار
۷-۹ درصد در سلول های پرعیار کنی اولیه امکان پذیر است.