سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محسن دهقان – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی; مدیر واحد تحقیق و توسعه کارخانه فلوتاسیون منصورآباد یزد
رضا دهقان سیمکانی – استادیار فرآوری مواد معدنی; دانشکده مهندسی معدن و متالورژی; دانشگاه یزد

چکیده:
کارخانه زغالشویی پروده طبس (TCPP) در سال ۱۳۸۷ به منظور تولید ۷۵۰ هزار تن در سال زغالسنگ تمیز حاوی خاکستر کمتر از ۱۱% راه اندازی شد. شش سلول فلوتاسیون ستونی (به قطر ۴/۳ متر و ارتفاع ۸ متر)، تجهیزات اصلی مدار زغالشویی برای خوراک های ریز دانه را تشکیل میدهند که ۵ ستون، جهت فرآوری زغال خام کوچکتر از mm 0/5 و ستون دیگر، جهت فرآوری ذرات بسیار ریز زغال سنگ (۴۰μm<) به کار می روند. در این مطالعه، جهت بررسی حداکثر بازیابی قابل دستیابی برای شرایط حاضر در سلول های مدار فلوتاسیون ستونی کارخانه زغالشویی پروده طبس، روش های تعیین قابلیت شناور شوندگی از جمله آنالیز رهایی معکوس و آنالیز درختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز رهایی معکوس، حداکثر راندمان قابل دستیابی برای شرایط حاضر در فرآیند فلوتاسیون با خاکستر کنسانتره ۱۱% را، برای خوراک معادن یک و مرکزی ( با خاکستر ۴۵/۲% )، حدود ۳۸% و برای خوراک معادن نگین و معدنجو (با خاکستر ۳۷/۲%)، حدود ۴۷% نشان داد. همچنین نتایج آنالیز درختی، حداکثر راندمان قابل دستیابی برای شرایط حاضر در فرآیند فلوتاسیون با خاکستر کنسانتره ۱۱% را، برای خوراک معادن یک و مرکزی )با خاکستر ۴۵/۲%)، حدود ۳۸% و برای خوراک معادن نگین و معدنجو )با خاکستر ۳۷/۲%)، حدود ۴۸% نشان داد.