سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

چکیده:

تعیین فشار تزریق گاز به مخازن شکاف دار جهت صیانت از مخزن امری لازم و ضروری بنظر می آید. در این مقاله یک روش جدید و کامل بر مبنای علم مهندسی مخزن برای تعیین فشار مناسب برای تزریق گاز به مخازن شکاف دار ارائه شده است. چاهآزمایی برای تعیین ضخامت معادل شکاف های مرتبط با چاه بکار گرفته شده و از نتایج آزمایشگاهی برای تعیین نفوذ گاز تزریقی از شکاف های جانبی ماتریکس بهره میگیرد . در نهایت مقدار نفت قابل برداشت و سرعت تخلیه ی گرو ههای پیوسته در شرایط مخزن تعیین میشود