سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو گروه فشار قوی ایران
اسدالله امیدواری نیا – سازمان آب و برق خوزستان شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان ایران

چکیده:

جداسازی مسیر های فشار قوی از زمین توسط مقره ها انجام می گیرد . مقره های فشار قوی در مجاورت شرایط جوی واقلیمی مختلف قرار گرفته و تاثیر شرایط جوی بر آنها سبب می گردد سطح عایق مقره ها بستر مناسبی جهت هدایت جریان به سوی زمین گردد و اثرات خود را بر سیستم های قدرت بجا گذارد . بخش مهمی از انتخاب مقره و عملکرد کار آمد ایزولاسیون تعیین آلودگی محیطی است که بر مقره اعمال می شود . سوابق بهره برداری نشان می دهد معیار های توصیه شده بین المللی ( در ارتباط با پایداری ایزولاسیون مناطق مختلف در برابر ولتاژ فرکانس قدرت و شرایط سخت محیطی ) جوابگوی شرایط اقلیمی مناطق وسیعی از کشور نمی باشد . بنابراین برای اولین بار درایران ۳۰ ایستگاه برداشت آلودگی در مناطق تحت پوشش سازمان آب و برق خوزستان ایجاد گردید تا با انجام دوره ای اندازه گیری های میزان مواد حل شدنی و حل نشدنی نشته بر سطح مقره (NSDD2و۱ ESDD )معیار های مناسبی از لحاظ آلودگی برای ایزولاسیون بدست آیددر طی این مقاله به تحلیل نتایج حاصل از این امر پرداخته شده است