سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد بدیهی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعت
مهرداد بزاززاده – استادیار دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی شهریاری – کارشناس هوافضا، دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله ابتدا با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Simulink-Matlab یک مدل ریاضی مناسب برای یک موتور هوایی مشخص ایجاد گردیده است. سپس برای یک سری توابع سوخت منطقی و متفاوت، تغییرات تراست خروجی و سایر پارامترهای اساسی موتور از مدل ریاضی به دست آمده است. در قدم بعد، با استفاده از یک شبکه عصبی، به محاسبه و تعیین تابع سوخت تزریقی به اتاق احتراق (به عنوان یک پارامتر کنترلی فراگیر در ورودی مدل) که بهترین نتایج عملکردی درخواستی نظیر تأمین تراست مطلوب در سریعترین زمان ممکن با رعایت محدودیت های عملکردی موتور (حاشیه پایداری کمپرسور و ماکزیمم دمای اتاق احتراق) را داشته باشد، پرداخته شده است. در انتها تغییرات تراست خروجی و سایر پارامترهای عملکردی حاصل از اعمال تابع سوخت مطلوب خروجی از شبکه به مدل، ارائه و صحه گذاری گردیده است.