سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوسف قمبری – معاونت اکتشاف، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران
بابک وکیلی آذر – معاونت اکتشاف، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

چکیده:

تعیین حدود زمینه، آستانه‌ای و ناهنجاری‌ در مورد داده‌هایی که این حدود در آن مشخص نیست همواره مورد بحث و چالش بوده است. در این میان روش آماری میانگین-انحراف معیار از جمله روش‌هایی به حساب می‌آید که به طور گسترده در تعیین این حدود مورد استفاده می‌گیرد. در این مقاله سعی شده تا با ارائه تکنیک هندسه فرکتالی که در آن موقعیت فضایی نمونه‌ها نیز لحاظ می‌گردد، نسبت به تعیین این حدود و مقایسه آن با روش میانگین-انحراف معیار اقدام شود. جهت سنجش اعتبار نتیجه حاصله از اندیس احتمال (PI) استفاده شده است. تمامی عملیات فوق با استفاده از داده‌های برداشت شده ژئوفیزیک هوایی (لایه eU) در منطقه ناریگان انجام پذیرفته است. نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که روش هندسه فرکتالی نسبت به روش سنتی میانگین-انحراف معیار محدوده‌های ناهنجاری معتبرتری را نمایش می‌دهد.