سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق
محسن محمدیان – مرکز تحقیقات نیرو
حسین شکیبا – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که مسئله ارزیابی درجه امنیت سیستم قدرت ایران علاوه بر روشهای کلاسیک پخش بار و یا پایداری گذرا و دینامیک از نقطه نظر جدید دیگری همچون پایداری ولتاژ مورد بررسی قرار گیرد . برای این منظور ابتدا شاخص حد بارگذاری سیستم قدرت را بعنوان معیاری برای ارزیابی درجه امنیت پایداری ولتاژ معرفی کرده و ارتباط آن با حد پایداری ولتاژ نشان داده شده است در این مقاله محاسبات حد بارگذاری سیستم قدرت با استفاده از روشهای بهینه سازی غیرخطی مدلسازی و حل گردیده است . شبکه kv 400 ایران بعنوان شبکه نمونه ای که واسط بین مراکز تولید و شبکه kv 230 و پائین تر می باشد انتخاب و با استفاده از معیار و روش فوق الذکر حد بارگذاری آن برای بارگزارهای مختلف محاسبه گردیده است .