سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بصیر عطاردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
مهدی نادری – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
حسین شریعتمداری – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
پیمان کشاورز – دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

نیاز شدید به تامین مواد غذایی مورد نیاز انسان و دام و لزوم نیل به خود کفائی در امر تولیدات کشاورزی و بی نیازی از واردات ایجاب می کند تا در حد امکان میزان تولیدات کشاورزی افزایش داده شود. ازآنجایی که بیشتر نقاط کشورمان در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته و دارای منابع آب محدودی است، لذا کشت گیاهان مقاوم به خشکی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، یکی از گیاهانی که علیرغم داشتن منشاء حاره ای و مرطوب در بسیاری از نقاطجهان کشت می شود سورگوم (sorghum) می باشد(۳). سورگوم گیاهی یکساله از تیره غلات و از نظر اهمیت بعد از گندم، برنج، ذرت و جو مقام پنجم را در دنیا دارد (۶). این گیاه به دامنه وسیعی از شرایط اکولوژیکی و زراعی سازگار می باشد و تحت شرایطی که رطوبت، درجه حرارت و مواد غذائی عوامل محدود کننده ی تولید برای بسیاری از نباتات زراعی می باشد، می تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد. سورگوم از دیرباز در ایران کشت می شده است این گیاه با شرایط آب و هوائی ایران بویژه در مناطق گرم و خشک سازگاری خوبی دارد و در مناطق سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان و اصفهان کشت می شود(۴).