سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن سلیسپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

دشت ورامین با وسعت ۱۱۷ هزار هکتار در موقعیت ۵۱/۳۰ تا ۵۱/۵۵ درجه طول شرقی و ۳۵/۰۵ تا ۳۵/۲۸ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و یکی از حاصلخیز ترین دشتهای رسوبی می باشد . (۱۱) وسعت اراضی قابل کشت این دشت ۶۰ هزار هکتار می باشد که سالانه ۲۰ هزار هکتار آن تحت کشت گندم می باشد . گندم از نظر تولید و سطح زیر کشت مهمترین محصول کشور به شمار رفته و افزایش عملکرد آن در واحد سطح از مهمترین اولویتهای تحقیقاتی و اجرایی کشور می باشد که این مسئله به عوامل مختلف به نژادی و به زراعی بستگی دارد . یکی از مهمترین عوامل به زراعی رعایت مصرف بهینه و متعادل کودها می باشد . متأسفانه مصرف کودهای شیمیایی در کشور طی سالیان گذشته نا متعادل بوده است و تناسبی با نیاز واقعی گیاه نداشته است . امروزه می توان گفت قابل اعتمادترین راه برای توصیه کودها ، اجرای آزمایشهای تعیین سطح مصرف کود در هر مزرعه و برای هر محصول می باشد ولی از آنجایی که این اقدام با توجه به امکانات موجود مشکل است، بنابراین می توان گفت که مناسبترین روش برای انتقال اطلاعات و تعمیم نتایج حاصله در سطح مناطق ، استفاده از برنامه های آزمون خاک می باشدبدیهی است اعداد حاصل از تجزیه خاک به خودی خود و بدون تعیین ارتباط آنها با پاسخ گیاه ارزش و مفهوم چندانی ندارد بنابراین بایستی آنها را به دو یا چند گروه تقسیم کرد . سطح بحرانی عنصر غذایی در خاک عبارتست از مقدار قابل جذب از آن عنصر که در مقادیر کمتر از آن احتمال پاسخ گیاه به کود زیاد می باشد