سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید شفیعی – کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

نیتروژن عنصری مهم و حیاتی برای رشد گیاه است که عرضه آن به وسیله انسان قابل تنظیم می باشد . لذا باید در استفاده از کودهای نیتروژنه دقت لازم را مبذول داشت .در شرایط موجود برای تعیین مقداری کود سرک نیتروژنه در محصولات زراعی به یک فرایند طولانی نیاز است که باید پس از نمونه برداری از گیاه ، نمونه ها خشک و آسیاب شوند و سپس تجزیه های شیمیایی بر روی آنها انجام گیرد و سپس بر اساس نتایج تجزیه های صورت گرفته توصیه کودی صورت گیرد به دلیل طولانی بودن این فرایند و کوتاه بودن دوره رشد گیاهان زراعی لازم است از شیوه های نوین جهت مصرف کود نیتروژنه استفاده کرد . یکی از شیوه های نوین استفاده از دستگاه کلروفیل سنج است هدف این تحقیق نیز تعیین مقدار نیاز گیاه خیار سبز به نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل سنج است .