سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کریم افشارنیا – استادیاردانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت مشانیر تهران –
محمود فتوحی فیروزآبادی – دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دریک سیستم قدرت مفاهیم متعددی وجود دارند که بر روی قابلیت اطمینان سیستم تولید تاثیر می گذارند . این مفاهیم شامل تقاضای بار، مشخصات واحدهای تولید، سیستم مجاور و استفاده از ذخیره های در دسترس آن و همچنین شگردهایی که در حالت اضطراری برای مقابله با کمبود ظرفیت اتخاذ می گردد، می باشند . در این مقاله هدف ما تعیین حساسیت شاخصهای مختلف قابلیت اطمینان نسبت
به تغییر مشخصات سیستم می باشد . مشخصاتی را که برروی شاخصهای قابلیت اطمینان تاثیر می گذارند معرفی شده و سپس حساسیت شاخصهای قابلیت اطمینان نسبت به این مشخصات برای سیستم تست IEEE محاسبه میگردد . در انتها بمنظور نشان دادن تاثیر روش حل مسئله قابلیت اطمینان در تعیین درجه حساسیت شاخصها از دو روش تحلیلی و مونت – کارلو ترتیبی استفاده شده و نتایج عددی بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردیده اند .