سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه عبداله زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان
مرضیه رحیمیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان
سکینه دیانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان
حمیدرضا قلی پور – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

جدول حلالیت KH2PO4 در آب مقطر بدست امد. نتایج ضریب حلالیت مثبت برای KDP که در توافق با نتایج دیگران می باشد. رشد بلور KDP با حضور افزودنی Al3+ انجام شد که تاثیر یونهای فلزات ۳ ظرفیتی بر روند رشد بلور مشاهده گردید. افزودن یون A13+ نشان داد که یون مذکور باعث افزایش رشد سطح منشوری {۱۰۰} بلور شده و مانع از رشد سطح هرمی {۱۰۱} آن می گردد.