سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی ، بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تاقدیس پودنو در فاصله ۹۰ کیلومتری جنوب شیراز که در زون چین خورده زاگرس قرار دارد، عمدتا از سازند آسماری تشکیل گردیده است. در قسمت شمالی آن و در شرق شهرستان میمندیک تاقدیس بنام سیم وجود دارد که لیتولوژی آن نیز سازند آسماری می باشد. در محدوده دره آتشگاه که در بین دو تاقدیس فوق قرار دارد، تعداد چهار چشمه و یک قنات تخلیه می شود که بعلت نزدیکی چشمه ها به راحتی امکان تشخیص منشا آنها وجود نداشت. با مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی این چشمه ها به مدت ۱۵ ماه و محاسبات بیلان اجمالی و بررسی های هیدروژئولوژی، حوضه آبگیر و محدوده تامین کننده آبدهیچشنه ها تعیین گردید. بر این اساس مساحت حوضه آبگیر چشمه آتشگاه ۲۷/۸ کیلومتر مربع می باشد که از یال شمالی تاقدیس پودنو منشا می گیرد؛ در حالی که چشمه های سیم، آتشگاه NW، آتشگاه NE، و قنات آتشگاه دارای حوضه آبگیری در حدود ۱۹ کیلومتر مربع می باشد که آب آنها از تاقدیس سیم تامین می گردد.