سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه ابراهیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
محسن آروین – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

تعیین خاستگاه ملانژ خمرود – شهر بابک بخشی از کمپلکس افیولیت – ملانژ نایین – بافت است، که با روند شمال غرب – جنوب شرق در امتداد گسل راستگرد نایین – بافت رخنمون یافته است. این مجموعه افیولیت ملانژ علی رغمدر هم ریختگی دارای تمام سنگ های مجموعه افیولیتی به استثنای دایک های ورقه ای است از آن جمله گابروها که عمدتا شامل الیوین گابرونوریت، هورنبلند گابرو، گابرو معمولی و پگماتیت هورنبلند گابرو می باشد. بافت الیوین گابرونوریت گرانولار غیر همسان دانه بوده و به ترتیب درصد فراوانی مینرالی شامل: کلینوپیروکسن ، پلاژیوکلاز، الیوین ، ارتوپیروکسن بعنوان کانی های اصلی، آپاتیت و اپک بصورت کانی های فرعی هستند. مطالعات مینرال شیمی نشان از وجود پلاژیوکلاز کلسیم دارد (An95-98) الیوین (Fo77-72) و کلینوپیروکسن (Wo50-42 Fs9-4 En49-42) در الیوین گابرونوریت ها دارد، که از مشخصات مینرال شیمی این نوع سنگ ها در محیط سوپراسابداکشن است. مقدار اهن فریک کلینیروکسن ها معرف بالا بودن فوگاسیته اکسیژن در محیط تبلور ماگمایی است.