سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی دهقان بنادکی – مربی دانشکده فنی ، گروه مهندسی معدن، دانشگاه شاهرود
عباس مجدی – استادیار دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تهران
داراب رئیسی گهروئی – استادیار سابق دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش عکسبرداری و آزمایشهایی در مقیاس آزمایشگاهی مدلی برای خرد شدن سنگ های حاصل از انفجار ارائه و صحت روش مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از تابع توزیعاحتمال وایبل نمونه هایی ۱۰۰ کیلوگرمی با مقادیر مشخصی از پارامترهای توزیع مذکور تهیه وچهار عکس از چهار مقطع هر یک از نمونه ها گرفته شده است. سپس عکسهایتهیه شده به فایلهای گرافیکی تبدیل و مرزهای قطعات مختلف بر روی آن مشخص گردیده است. بدنبال آن خطای ایجاد شده در عکسها نظیر خطای پرسپکتیو برطرف شده و سپس حجم هر قطعه و حداقل دهانه سرند برای عبور آن نیز محاسبه گردیده است. نهایتا توزیع خردشدگی بدست امده از روش عکسبرداری با توزیع خردشدگی اولیه مقایسه و روشی برای تبدیل توزیع خرد شدگی عکسبرداری به توزیع خرد شدگی سرند کردن ارائه شده است.