سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زمان شاه محمدی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
پرویز حقیقت جو – عضو هیئت علمی گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
پیمان افراسیاب – عضو هیئت علمی گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

خشکی و خشکسالی را می توان به عنوان تابعی از بارندگی تعریف کرد دراین مقاله با استفاده از آمار طولانی مدت بارندگی های سالانه ایستگاههای بوشهر، مشهد، اصفهان، تهران ، جاسک که بین ۷۸ تا ۱۰۷ سال آمار دارند و هرکدام معرف اقلیم و منطقه خاصل از کشور ایران می باشند. سالهای خیلی خشک تا خیلی مرطوب تعیین شده اند. برای این منظور سالها به سالهای خیلی خشک ، خشک ، متوسط ، مرطول و خیلی مرطوب تقسیم بندی شده اند تقسیم بندی سالها با توجه به محدوده بارندگی سالانه که از قبل تعیین شده است صورت پذیرفته است فراوانی وقوع و درصد مربوط به هر دسته برای هر پنج ایستگاه محاسبه شده است و براساس وضعیت بارندگی در گذشته، وضعیت آینده پیش بینی شده است.