سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا رحمانی –

چکیده:

نیتروژن به شکل یون آمونیوم از جمله ترکیبات موجود در فاضلاب و پسابهاب صنعتی مختلف میباشد . آزاد شدن این مواد در محیط مشکلات پیچیده ای را ایجاد مینماید که لروم تصفیه و حذف آنرا ضروری میسازد . استفاده از فرایند تبادل یون با بکارگیری زئولیت طبیعی کلینوپتی لولایت از جمله روشهای مطرح در حذف این ماده میباشد . در این تحقیق که یک مطالعه کاربردی است خصوصیات زئولیت کلینوپتی لولایت منطقه سمنان با هدف حذف آمونیوم از پساب تعیین گردید .