سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روانبخش شیردم – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مقاله حاضر به تشریح چگونگی استفاده از نتایج پرسیومتری برای تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه های خاک در مطالعات ژئ.تکنیک به طور عام و در مطالعات دریایی به طور خاص می پردازد اولین بخش از این مطالعات به معرفی گونه شناسی، مراحل و عملیات آزمایش، استقرار و مبانی تصویر پرسیومتر می پردازد. در بخش دوم تعداد معینی از پارامترها و پدیده هایی که در شناسایی و تعیین پارامترهای رفتاری خاک اهمیت دارند ارائه و تحلیل می گردند(همچون رفتار غیرخطی، قابلیت انبساط، دست خوردگی، زهکشی آزمایش و استفاده از سیکل باربرداری- بارگذاری) در همین راستا به منظور کنترل و کاهش تاثیر بعضی از این پدیده ها بر کیفیت نتایج آزمایش پرسیومتری راه حلهایی توصیه گردیده است در پایان مراحل استفاده از نتایج آزمایش پرسیومتر خود حفار به منظور طراحی فوندانسیونهای فراساحلی ارائه شده است.