سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خودسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندس
ماشاالله خامه چیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندس
عباس باغبانیان – کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ناهمسانگردی سنگ های رسوبی و دگرگونی اساس در نتیجه وجود یک یا چند دسته از سطوح ناپیوستگی مانند کلیواژ ، فولیاسیون، شیستوزیته ، درزه ها، ریز ترک ها یا لایه بندی می باشد. تهیه نمونه های استاندارد سنگ های ناهمسانگرد به دلیل ویژگی های ذاتی آنها گاهی غیر ممکن میباشد. همچنین برای رازیابی ویژگی های مهندسی سنگ بکر نیاز به نمونه های متعددی می باشد. بنابراین برای تعیین ویژگی های آنها باید از ابزار وادواتی استفاده نمود که نتایج آنها وابسته به نمونه استاندارد نباشد. منحنی ناهمسانگردی مقاومت تکمحوری معمولا با توجه به جهتناهمسانگردی U شکل می باشد. با وجود این، وجود بیش از یک ناپیوستگی شکل منحنی ناهمسانگردی را تعییر می دهد [۳]. در این راستا از ابزاری استفاده نموده که به نمونه های کوچکتر یا از نظر تهیه به نمونه های ساده ای نیاز باشد.لذا در این رابطه می توان به ابزاری ماننددستگاه، برزیلین، بار نقطه ای، دستگاه پانچ و دستگاه تعیین سرعت موج اشاره نمود. در این تحقیق سعی شده است که ویژگی های مهندسی اسلیت های ناهمسامگردی گلپایگان از دستگاه های فوق تعیین شود.