سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن برجعلی – گروه مهندسی شیمی- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
محسن عدالت – گروه مهندسی شیمی- دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

حالت بحرانی تنها شرایطی است که فازهای مایع و بخار را مشخص می کند و در تئوری و عمل به یک اندازه مهم می باشد. از دید تئوری بسیاری از خواص ترمودینامیکی را با استفاده از خواص بحرانی به دست م یدارند و از دید علمی بسیاری از روابط تجربی بر پایه این خواص سیستم های مورد مطالعه بنا نهاده شده است. در این مطالعه از روابط گیبس و مطالعه حالت برای یافتن خواص بحرانی، دما و فشار و ترکیب بحرانی، چند سیستم سه جزئی استفاده شده است.