سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
مهرداد آقایی خفری – دانشیار

چکیده:

دراین تحقیق رفتار خستگی کم چرخه دما بالای آلیاژ ۱۵-۵PH بررسی شده است تستهای خستگی بصورت محوری تحت شرایط کرنش ثابت ( در محدوده ۰٫۵-۱، ۱% ) و بصورت کاملا معکوس (R=-1) در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد انجام شدند. همچنین به منظور تعیین خواص مکانیکی آلیاژ مورد بررسی از تست کشش در محیط دمای محیط استفاده شد. نتایج و رفتارخستگی کم چرخه این آلیاژ بصورت منحنی عمر – کرنش سیکلی (ε-N) منحنی های هیسترزیس تنش – کرنش و دیاگرامهای لگاریتمی کافین – مانسن ارائه شده است در نهایت خواص خستگی آلیاژ PH15-5 در دمای ۳۰۰ درجهسانتی گراد با توجه به تحلیل کافین – مانسن محاسبه شدند.