سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دانشگاه تبریز دانشکده علوم طبیعی گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه تبریز از نظر کشاورزی، صنعت و تراکم جمعیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. آب مصرفی آنها اغلب از سفره های آب زیر زمینی بخصوص از توفهای آبرفتی دامنه های شمالی سهند تامید می شود. توفهای آبرفتی سهند از ارتفاع ۱۵۰۰ متری تا ارتفاع ۲۴۰۰ متری جنوب تبریز را می پوشانند و ضخامت آنها تقریبا از صفر در مرز با رسوبات دشت تبریز شروع و به ضخامت ۵۰۰ متری در مرز با اندزیتها می رسد. توفهای آبرفتی دامنه های شمالی سهند با سن پلئو – پلیستوسن از توفهای قرمز و سبز همراه با مقدار زیادی قطعه سنگ، قلوه سنگ، گراول و ماسه های ولکانیکی و آبرفتی تشکیل یافته اند. آبهای زیر زمینی این رسوبات در سالهای اخیر جهت تامین آب شرب به شدت توسعه یافته اند و چاههای زیادی در آنها حفر شده است.
هدف این مطالعه تعیین خواصهیدرولیکی توفهای آبرفتی با استفاده از داده های زمان – افت و برگشت حاصل از آزمیاش پمپاژ با روشهای تحلیلی (Analytical solutions) و عددی (Numerical solution) است و در ضمن قابلیت و توانائی های این دو روش نیز با هم مقایسه خواهد شد. برای این منظور داده های زمان – افت و برگشت بدست آمده از چاههای اکتشافی و بهره برداری حفر شده در منطقه سعید آباد (۲۰ کیلومتری شرق تبریز) به عهنوان نماینده توفهای آبرفتی جهت تعیین خواص هیدرولیکی این لایه آبدار مورد استفاده قرار گرفته اند. مقادیر خواص هیدرولیکی محاسبه شده از این دو روش نزدیک به هم بودهو S,T (دو پارامتر مهم از خواص هیدرولیکی) منطقه به ترتیب از ۲۴۰ تا ۹۰۰ متر مربع بر روز و از ؟؟ ۱/۱ تا ؟؟ تغییر می کند نتایج کلی همراه با پارامترهای دیگر در بخش بحث و بررسی ارائه خواهد شد.