سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – دکترای عمران سازه، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فؤاد خیر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سبکدانه رس منبسط شده که عموما با نام لیکا (Leca) مورد اشاره قرار می گیرد از انواع متداول سبکدانه به کار رفته در تولید بتن های سبک در سطح جهان می باشد. این نوع سبکدانه قریب به سی سال است که در کشور ما تولید می گردد. مطالعات متعددی در خصوص بتن های ساخته شده با این سبکدانه در کشور صورت گرفته اند که عمدتا نشانگر دشواری دردستیابی به بتن های سبک سازه ای با این نوع سبکدانه بوده اند. لیکن جایگاه لیکای تولید داخل در طبقه بندی بکار رفته برای سبکدانه های لیکا در خارج از کشور و دلایل وجود سقف نسبتا پایین مقاومت قابل حصور با این سبکدانه به صورت مشخص بررسی نشده اند. تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن موارد فوق الذکر انجام پذیرفت. علاوه بر تعیین خواص فیزیکی سبکدانه لیکا، شاخص مقاومت دانه ها تعین و با مقادیر گزارش شده برای سبکدانه های تولید شده در خارج مقایسه گردید. جهت روشن نمودن نقش این سبکدانه در تعیین مفاومت بتن سبکدانه قابل تولید با آن، از پارامتر نقطه تقسیم مقاومت (Dividing strength) استفاده شد. نتایج تحقیق انجام شده نشانگر مطابقت سبکدانه لیکای ایران با رده Leca 300 بوده و نقطه تقسیم مقاومت برای آن ۱۷ مگاپاسکال می باشد. این سبکدانه دارای مزیت جرم حجمی پایین نسبت به سایر انواع لیکا بوده و برای تولید بتنهای سبک غیر سازه ای و نیمه سازه ای کاربرد دارد و تولید بتن سبک سازه ای با آن شدوار و غیر اقتصادی خواهد بود. در صورتیکه کاربرد لیکای کشور برای مقاصد سازه ای مد نظر باشد، تغییر درروش تولید جهت دستیابی به لیکار بارده Leca 670 و یا Leca 800 لازم می باشد که نسبت به لیکای فعلی دارای جرم حجمی بالاتری خواهد بود.