سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل شادمان مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرما ن

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمیایران وکمبود آّب در بسیاری از مناطق آن,لزوم استفاده بهینه و بهره برداری مناسب از منابع آب بدیهی می باشد . شبکه های عصبی مصنوعی تحولی عظیم در تحلیل رفتار سیستم های دینامیک در علوم مهندسی آب ایجاد کرده اند. در این تحقیق با استفاده از آمار اندازه گیری شده رواناب حاصل از یک بارش مصنوعی (به کمک آبیاری بارانی )روی یک حوضه آبریز کوچک (با شیب های مختلف) نسبت به آموزش شبکه عصبی مصنوعی (A.N.N) اقدام گردیده است و مدل بارش- رواناب بدست آمده است. با استفاده از این مدل می توان دبی سیلاب حاصل از نزولات آسمانی در حوضه های آبریز مشابه را بدست آورد .