سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا رخشنده رو – دکتر, استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محمد واقفی – مهندس، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در طراحی نیروگاه های برق آبی کوچک (Mini and Micro Hydropower Stations) پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند، که بررسی دقیق هر یک از این پارامترها باعث بهینه شدن طرح می گردد. در میان عوامل و پارامترهای متعدد موجود تعیین دبی آب جریان یافته در رودخانه ایه نیروگاه بر روی آن احداث می گردد، با توجه به رابطه مستقیم بین دبی جریان و توان نیروگاه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. روند تغییرات دبی در طول یک بازه زمانی و خصوصًا در مواقع سیلابی و تعیین دبی حداکثر سیلاب در تناوبهای زمانی مختلف از جمله مواردی است که نقش تعیین کننده ای در طراحی نیروگاه های برق آبی دارد. در این مقاله به بررسی و
تعیین دبی سیلاب در چند منطقه کوهستانی که برای احداث نیروگاه های برق آبی کوچک درنظر گرفته شده پرداخته شده است و دو روش تحلیل منطقه ای سیلاب و روشیدروگراف واحد مصنوعی S.C.S مبنای محاسبات قرار گرفته است. دبی سیلاب در این مناطق از استان کهکیلویه و بویراحمد با توجه به موجود نبودن ایستگاه باران سنجی و یا هیدرومتری در حوزه آبریز مورد نظر محاسبه گردیده و نتایج بدست آمده از دو روش به مقایسه و بحث گذاشته شده است