سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه امینی شادباد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومی
مهدی یاسی – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
بهزاد حصاری – پژوهشگر مرکز تحقیقات آذربایجان غربی

چکیده:

محدودیت منابع آب ایجاب می کندکه مدیریت این منابع با توجه بیشتری توام شود. از میان منابع آبی مختلف موجود، رودخانه ها مهمترین و مناسب ترین منبع تامین آب می باشند و یکی از مسائل حائز اهمیت در این رابطه، پروژه های احیارودخانه ها می باشد. در این پروژه ها دبی غالب بعنوان دبی طراحی استفاده می شود.دبی غالب به جریان دایمی گفته می شود که بتواند مانند سیلابهای متناوب باعث ایجاد رژیم در رودخانه شود. تعیین دبی طراحی مناسب که بتواند نمایانگر دقیق تر دبی غالب باشد، نشانه موفقیت پروژه احیا رودخانه است. دبی غالب با یکی از سه تعریف زیر مشخص می شود: دبی موثر، دبی مقطع پر، دبی با دوره بازگشت مشخص. در این تحقیق از معروف ترین روشها برای محاسبه دبی غالب رودخانه شهرچای استفاده شده و در نهایت جوابی که با توجه به دقت انجام محاسبا ت و روند دوره بازگشت نسبت به بقیه منطقی تر جلوه می کند، به عنوان دبی غالب معرفی شده است.