سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد ایمان شعار – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اگرچه رودخانه ها محدوده ای از جریانها را تجربه می کنند، اما در دراز مدت ابعاد و شکل خود را یک جریان غالب واحد وفق میدهند. این جریان خاص مبین ابعادی از رودخانه است که در فرمولهای رژیم صدف می کند. برای هر رودخانه چهار روش کمی تعیین دبی غالب پیشنهاد شده است که عبارتند از :
۱) دبی مقطع پر، ۲) دبی موثر، ۳) متوسط سیل سالانه با دوره بازگشت معین و ۴) دبی حاصل از حل تلفیقی معادلات حرکت و معادلات رسوب.
برای انجام محاسبات، در برخی از روشهای فوق تاکنون چند رابطه ارائه شده است. دراین تحقیق معروفترین روشها برای محاسبه دبی غالب در مورد رودخانه کرخه به عنوان یک رودخانه در حال توسعه، آزمایش شده و نهایتا جوابی که بات توجه به دقت انجام محاسبات و روند دوره بازگشت نسبت به بقیه منطقی تر جلوه می کند، به عنوان دبیغالب معرفی شده است.