سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالمطلب حاجتی – فارغ التحصیل مهندسی فراوری مواد معدنی از دانشگاه تربیت مدرس
عبدالله سمیعی – دانشجوی فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ساناز سراجیان – دانشجوی فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت
احمد خدادادی – استادیار گروه فراوری و محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مد

چکیده:

غنی سازی کانیهای باطله اکسید روی یکی از مسائل مهم در کارخانه های فراوری می باشد .معدن گوشفیل یکی از بزرگترین معادن کانیهای اکسیده روی در ایران است . در هنگام استخراج
اولیه این معدن بخش قابل توجهی از ماده معدنی اکسیده روی (اسمیت زونیت ) با عیار متوسط روی ۷/۵ % ، عیار سرب ۳/۵% و عیار آهن١٣ % بصورت باطله در کنار معدن دپو شده است .
فعالیتهای زیادی برای پر عیار سازی خاک اکسیده گوشفیل از طرف محققین صورت گرفته است،لیکن نتایج قابل توجهی را برای صنعت بدنبال نداشته است . در این تحقیق تلاش در جهت مطالعات میکروسکوپی، خردایش ودرجه آزادی این کان سنگ بطور دقیق تری انجام شده است . نتایج نشان می دهد که کانی اسمیت زونیت نسبت به بقیه کانیهای اکسید و هیدروکسید، از قدرت شکنندگی بالاتر ی برخوردار می باشد . اگر فرض کنیم درجه آزادی ذزات بیشتر از ۸۰% باشند، آنگاه اسمیت زونیت در ابعاد ٩٠ میکرون و کانیها اکسید و هیدروکیس د آهن در ابعاد تقریبی ٦٥ میکرون به آزادی کامل می رسد . در نتیجه با خردایش نمونه در ابعاد زیر ٩٠ میکرون،( ١٠٠ -١٠٠)% اسمیت زونیت آ زادند و برای کانیهای آهن دار (۱۰۰-۵۰)% آنها آزاد می باشد. در این حالت احتمال اینکه نرمه های آهن کمتری تولید بشود بیشتر شده و در نتیجه، کنترل فلوتاسیون و بازداشت کانیهای آهن دار آسانتر خواهدبود.