سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد جواد کلینی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت
ابوالفضل آئین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا رئیسی – مدیر کانه آرائی و فرآوری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

در این مقاله، به بررسی کانی شناسی کانسنگ فسفات موندون و تعیین درجه آزادی آن با انجام مطالعات میکروسکوپی پرداخته شده است. طبق مطالعات کانی شناسی کانی فسفاته موجود در کان سنگ، از نوع کانی های رسوبی و کلوفان می باشد و کلسیت و کوارتز بخش عمده کانی های باطله را تشکیل می دهند. ابعاد قطعات فسفاته در نمونه کانسنگ اغلب درشت و اندازه آنها از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میکرون است . مطالعات نشان داد که درجه آزادی فسفات در بخش دانه بندی۱۲۵-۲۵۰ میکرون بیش از ۶۰ درصد می باشد و عمده فسفات درگیر باگانگ آزاد شده است