سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هرمز دژگشا – شرکت توانیر
زیبا فاخری – شرکت توانیر
قدرت اله حیدری – شرکت توانیر

چکیده:

از آنجا که هادیها عامل اصلی انتقال قدرت در خطوط انتقال نیرو می باشند بنابراین ظرفیت ماکزیمم خطوط انتقال نیرو بطور مستقیم بستگی به جریان مجاز هادیها دارند .
جریان مجاز در هادیها به میزان معینی از جریان اطلاق می گردد که درجه جرارت آنرا از حد معینی افزایش ندهد . گر چه هادیهای آلومینیوم فولاد قادرند تا ۹۰ درجه سانتیگراد را تحمل نمایند ولی دیدگاههای فنی، اقتصادی و نقش خطوط انتقال در بسیاری موارد ایجاب می کند که مهندسین مشاور درجه حرارت کمتری از ۹۰ درجه سانیتگراد را اقتصادی توجیه نمایند .در این مقاله با توجه به شرایط محیط، نقش خط انتقال در سیستم و سایر مسائل فنی و اقتصادی روشی جهت انتخاب درجه حرارت بهینه هادیها ارائه می گردد