سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد نجفی – دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی بذر گیاه دارویی اسفرزه نسبت به درجه حرارت های مختلف و نیز تعیین درجه حرارت پایه جوانه زنی در آن آزمایشی انجام شد. در این آزمایش تاثیر ۶ تیمار درجه حرارتی ۴ و ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ درجه سانتی گراد بر درصد جوانه زنی بذور اسفرزه) توده محلی بهبهان بر اساس یک طرح آزمایشی کامل تصافدی و در ۴ تکرار در شرایط کنترل شده داخل ژرمیناتور مورد بررسی قرار گرفت.