سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره غنوی – کارشناس صنایع غذایی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

چکیده:

نظر به عوارض سوء مصرف شیرهای آلوده به بقایای آنتی بیوتیکی در انسان و همچنین ضررها و زیان های متعددی که در صنعت شیر به بار می آورد بررسی جهت مشخص نمودن درصد آلودگی به بقایای آنتی بیوتیکی بتالاکتام در شیر خام و شیر پاستوریزه کارخانجات صنایع شیر پگاه صورت گرفت. در این تحقیق به صورت تصادفی شش کارخانه صنایع شیر انتخاب گردید و به این منظور شیر خام در یافتی از دامداریها توسط صنایع شیر تهران، زنجان، گرگان، گیلان، مشهد، کرمان مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. زمان آماری از روز آمارگیری تا ۴ روز بعد از آن در ماههای اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن ماه طی سال ۱۳۸۱ در نظر گرفته شد. و از هر محموله شیر دریافتی غیر تکراری تا ۴۰ محموله د ر هر ماه در محل کارخانه استخراج گردید . و در صورتیکه تولید شیر پاستوریزه کمتری داشتند تعداد نمونه استخراجی نیز به همان نسبت کاهش یافت. کلیه نمونه ها توسط تست Beta star مورد آزمون قرار گرفت.از میان ۹۹۲ نمونه شیر خام تحویلی به کارخانجات صنایع شیر در سال ۱۳۸۱ در ماههای مذکور تعداد ۱۰۱ مورد پاسخ مثبت، ۱۴ % مورد پاسخ مشکوک و ۸۷۷ مورد پاسخ منفی به روش بتا استار حاصل گردید که میزان آلودگی به آنتی بیوتیک بتالاکتام به ۱۱ رسید. وسیع بودن مصرف آنتی بیوتیکها در دامها چه به منظور درمان و پیشگیری از بیماریهای عفونی دامی و چه به منظور تحریک و تسهیل رشد آنها لازم است مقرراتی در این راستا به مورد اجرا درآید تا میزان آلودگی فرآورده های دامی و بخصوص شیر به حداقل ممکن کاهش یافته و از ضررها و زیانهای این پدیده پیشگیری بعمل آید. نیل به این هدف مسلماً زمانی امکان پ ذیر است که علاوه بر برخورد قاطعانه مسئولین ذیصلاح، با مسئولان دامداریها و اجرای مقررات و جریمه های نقدی از طرف کارخانجات و د ست اندرکاران تهیه فرآورده های شیری در ارتباط با دامداریهای متخلف بعمل آید.