سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرناز پوراصغر – گروه فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
سیدعلی آزرم سا – گروه فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
حمیدرضا مرادی – دانشگاه تربیت مدرس،تهران
عبدالرضا انصاری – مرکز سنجش از دور ایران و سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

ضریب جذب بالای آب به همراه گرمای ویژه بالای آن و انتقالهای گوناگون گرما به سایر قسمتهای آب باعث شده است که هر کجا پهنه آبی داشته باشیم به عنوان ذخیره کننده حرارتی عمل کند. حجم مناسب و تغییرات زمانی و مکانی پهنه آبی تقش مهمی در فعالیت سیستمهای جوی, زندگی آبزیان , جریانات دریایی, شوری و دیگر خصوصیات آب دریاها و دریاچه ها دارد. روشهای جمع آوری به خاطر گستردگی اقیانوسها و دریاها پر هزینه و وقت گیر هستند. داده های ماهواره ای یکی از منابع اطلاعاتی هستند که در بسیاری از موارد جایگزین اطلاعات ثبت شده توسط وسایل اندازه گیری فدیمی شده اند. ماهواره NOAA بهترِین ابزار برای بدست آوردن اطلاعات دمای سطحپهنه های آبی می باشد. تا کنون اندازه گیری دمای سطح آب دریاچه ارومیه به صورت محدودی انجام گرفته است و اطلاعات خیلی کمی در دسترس می باشد. در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهواره NOAAسنجنده AVHRR و با توجه به دمای روشنایی باندهای ۴ و ۵ و استفاده از الگوریتم غیر خطی (NLSST) دمای سطح دریاچه استخراج گردید. با بررسی دراز مدت تغییرات دمای سطح دریاچه می توان در پیش بینی مدلهای عددی هواشناسی، تبخیر و بودجه انرژی استفاده نمود.