سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناصر علی نژاد – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت ، سازمان انرژی اتمی ایران
مارکوس آواکیان – پژوهشکده ، فیزیک پلاسما و گداخت ، سازمان انرژی اتمی ایران
ارژنگ ناجی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم تهران
شکیب دریانوش – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دمای الکترون ) و چگالی الکترون و یون ) ، پتانسیل شناور ، میدان الکتریکی شعاعی و افت و خیز چگالی و دمای الکترون در موقعیت های شعاعی مختلف با استفاده از پروب لانگمیر دو گانه مطالعه شده است . تحول زمانی جریان پلاسما ، چگالی و دمای الکترون توسط پروب لانکمیر در و r = 10 cm تحول زمانی میدان الکتریکی شعاعی(Er )برای فواصل شعاعی r=8-11cmو همچنین تحول زمانی گرادیان چگالی در فاصله شعاعی بررسی شد