سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آزاده مهدوی فیض آبادی – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – دانشگاه فردوسی مشهد
کاوه خاکسار – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی تهران

چکیده:

مقطع چینه شناسی مورد مطالعه در ناحیه کلمرد، از حوضه های بلوک طبس (شرق ایران مرکزی) می باشد. به منظور تعیین شرایط پالئواکولوژی و فاکتورهای محیطی قدیمه، مرجان های (روگوزا و تابولانا) ممبر A سازند گچال در غرب شهر طبس مورد بررسی قرار گرفت که علاوه بر شناسایی و معرفی ۱۶ جنس، ۲۹ گونه و ۴ زیر گونه و تعیین سن تورنزین برای افق مورد مطالعه، بر اساس شواخد ریخت شناسی سنگواره های مرجانی ۲ زون اکولوژیکی نیز در منطقه شناسایی و شرایط محیط قدیمه این سازند در ناحیه مورد مطالعه بررسی گردید.