سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد زاهدزاده – مرکز پژوهشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
مهیار امامی – مرکز پژوهشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
فرهاد نجاری لواسانی – مرکز پژوهشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز
لیلی صحرانورد – مرکز پژوهشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

چکیده:

یکی از اهداف اصلی در مطالعات و آزمایشهای تزریق گاز، تعیین حداقل فشار امتزاج (Minimum Miscibility Pressure ,MMP)می باشد که به منظور افزایش راندمان بازیافت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که به منظور ازایش راندمان بازیافت از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. عموما برای تعیین حداقل فشار امتزاج از لوله قلمی استفاده می گردد، البته این روش تا حدودی وقتگیر بوده و بری انجام ان نیاز به نمونه نفت مخزن، گاز تزریقی و وسال مخصوص می باشد. روش دیگر تعیین حداقل فشار امتزاچ استفاده از معادلات حالت و روابط آماری موجود می باشد. درتحقیق حاضر، حداقل فشار امتزاجی برای سه نمونه نفت و پنج نمونه گاز تزریقی با استفاده از داده های آزمایشگاهی (روش لوله قلمی، Slim Tube) و نیز روابط تجربی مختلف تعیین و سپس با یکدیگر مقایسه گردیده و در نهایت مناسب ترین معادله جهت مخازن ایران مشخص گردیده است.