سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان سیدی حسینی نیا – کارشناس ژئوتکنیک، مهندسین مشاور ساحل، دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشکد

چکیده:

با بکارگیری تکنولوزی اندازه گیری امواج رفت و برگشتی ایجاد شده در شمع ناشی از اثر چکش،کنترل مراحل شمع کوبی با دستگاه PDA (Pile Driving Analyzer) انجام می شود. همچنین، به کمک یک روش تحلیلی مبتنی بر مقایسه امواج واقعی پخش شده در شمع با امواج مدل شده، می توان ظرفیت باربری شمع را با دقت خوبی تعیین کرد (CAPWAP Analysis). با توجه به اینکه در سواحل جنوبی کشور، تجربه انجام چندین آزمون دینامیکی کوبش شمع با دستگاه PDA بوده و در اکثر این موارد ظرفیت باربری درجا با آنالیز CAPWAP تعیین شده است، می توان با مقایسه نتایج این تحلیلهاو روابط دینامیکی کوبش شمع، رابطه ای تقریبی بر پایه اندازه گیری های محلی نظیر مقدار نفوذ و برجهندگی شمع در هر ضربه، بدست آورد. به طوریکه در شرایط عدم امکان انجام آزمون PDA، بتوان ظرفیت باربری درجای شمع را تخمین زد.. همچنین در این مقاله، توصیه هایی جهت انتخاب پارامترهای مناسب در رابطه ارائه شده، بیان شده است.