سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا ذاکرزاده – کارشناس ارشد چینه شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند دولومیتی جهرم با ضخامت ۴۶۸ متر در محل برش نمونه متشکل از دولومیت و آهک های دولومیتی با رخساره نریتیک، در ناحیه خلیج فارس گسترش وسیعی دارد. در ناحیه لرستان و نواحی مرکزی فرو افتادگی دزفول تا فیروزآباد فارس به جای سازند مذکور، سازند پابده با سنگ شناسی شیلی – مارنی با رخساره عمیق دریایی گسترش یافته است. سازند جهرم در نواحی جنوب و جنوب غربی فرو افتادگی دزفول به صورت تحت الارضی می باشد و در برخی از چاههای مربوط به غرباین ناحیه نظیر چاههای میادین دارخوین و خرمشهر مشاهده شده است. لکن در مورد موجودیت این سازند در محدوده مزبور و همچنین حدود گسترش ای رخساره کم عمق دریایی و چگونگی ارتباط آن با حوضه رسوبی سازند جهرم در ناحیه فارس تاکنون مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است، لذا در این تحقیق چگونگی گسترش سازند جهرم و شناسایی تغییرات رخساره ای این سازند و همچنین تعیین مرزهای آن با سازندهای فوقانی و تحتانی به صورت دقیق تر و همچنین تاثیر فاز فرسایشی پیرنئن در برش های زیر زمینی با استفاده از اطلاعات و داده های تحت الارضی مورد بررسی قرار گرفته است.