سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش جوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن استخراج، قزوین، دانشگاه بین المللی امام
آرتین کاتبی – کارشناس ارشد عمران سازه، شرکت پارس پل

چکیده:

ایجاد فضاهای زیرزمینی در محیط های شهری به دلایل مختلف مانند وجود ساختمانها، تأسیسات زیرزمینی، پارکها و فضاهای سبز و . . . همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است . اجرای تونل قطعه ۶ مسیر یک قطار شهری تبریز به دلیل عبوراز لایه های آبرفتی مسیل رودخانه مهرانرود و کمربند فضای سبز موجود، با مشکلات زیادی روبرو بوده است .
مقاله حاضربه بررسی مطالعات ژئوتکنیکی انجام یافته در محدوده قطعه و نتایج حاصل از این مطالعات پرداخته است . در این مطالعه وضعیت آب زیرزمینی و تعیین پارامترهای نفوذ پذیری خاک
وسایر پارامترهای مرتبط و تأثیر آنها بر روشهای حفاری مورد بررسی قرارگرفته است . از مهمترین نتایج بدست آمده بالا بودن سطح ایستابی و نفوذ پذیری بالای لایه های منطقه بود بطوری که
استفاده از سازه نگهبان و یا بهسازی زمین قبل از حفاری را اجتناب ناپذیر نموده بود . در پایان نیز با توجه به موقعیت منطقه و بررسی نتایج تحقیقات انجام گرفته استفاده از روش کند و پوش همراه
با شمعکوبی در بخش اول و انجام عملیات بهسازی زمین توسط تزریق شیمیایی در بخش دوم پروژه در دستور کار قرار گرفت