سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی باوقار زعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه بین المللی اما
حسن فضائلی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حوادث جاده ای سالانه خسارات و تلفات فراوانی را به کشورهای مختلف در سرتاسر دنیا تحمیل می کند. نقاطحادثه خیز به نقاطی اطلاق می شود که از لحاظ شمار و شدت تصادفات و تلفات از آمار بالایی برخوردار باشند. از طرفی حمل و نقل مواد خطرناک با توجه به شرایط خاص این مواد به ایمنی بالای مسیر نیاز دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش های مختلف، به بررسی پتانسیل حادثه خیزی این نقاط پرداخته شود . سپس با ارزیابی نقش هر یک از شاخص های ایمنی و پارامترهای تأثیرگذار وزن دهی به آنها، با توجه به ویژگی های خاص حمل و نقل مواد خطرناک ، بهترین مدل در اولویت بندی نقاط حادثه خیز مشخص می شود.