سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بهنام جابری نسب – کارشناس ارشد عمران محیط زیست
عماد مددی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت و تبدیل شدن شهرها به کلان شهرها و در نتیجه افزایش جمعیت در مساحت خاص و نیز پیشرفتهای تکنولوژی بایستی توجه بیشتر و ویژه ای به موارد بهداشتی و زیست محیطی در رابطه با شهرها داشته باشیم و در این راستا بایستی بدنبال روشهایی با حجم کمتر، راندمان بالاتر و همچنین قابل ارتقا از لحاظ ظرفیتی باشیم. در این تحقیق سعی داریم با بررسی سیستم تماس و تثبیت و شرح روند تصفیه فاضلاب در آن و همچنین شرح فرآیند هوادهی گسترده، به مقایسه این دو سیستم از لحاظ اقتصادی، راندمانی و حجمی بپردازیم. در ابتدا نمونه برداری هایی از از ورودی، خروجی، حوضهای تماس و تثبیت و لجن برگشتی در سیستم تماس و تثبیت انجام گرفته شد و آزمایشات مربوط به پارامترهای مورد نظر این نمونه ها در آزمایشگاه صاحب قرانیه تهران صورت گرفت و در نهایت با رسم نمودارهای تغییرات نتایج این پارامترها، نحوه کارکرد این سیستم مورد بررسی قرار گرفته است .از موارد دیگری که در این تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفته است، لامه لاهای نصب شده بر روی حوضهای ته نشینی است که بازده مناسبی در ته نشینی توده های بیولوژیکی و کاهش TSS از خود نشان داده اند. با توجه به بررسی حاصله از آزمایشات و آنالیز داده ها در این تحقیق، این مهم مشخص شده است که سیستم تماس و تثبیت با نظر به زمان تصقیه بیولوژیکی که بر روی فاضلاب انجام می دهد، دارای راندمان بالاتری نسبت به سیستم هوادهی گسترده است. مهمتر اینکه از لحاظ اقتصادی نیز استفاده از سیستم تماس و تثبیت برای فاضلاب های آلوده مناسب تر است.