سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد سلیمانی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید آقاجانی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
آرش امیدپور – کارشناسی ارشد، مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

از خطرناک ترین انواع آلودگی هایی که یک معدن می تواند به محیط وارد کند، زهاب اسیدی و آلودگی سمی ناشی از فلزات سنگین است. معدن مس سونگون به دلیل وجود پیریت، پتانسیل تولید این نوع آلودگی ها را داشته. بدین منظور مطالعه ایی با حجم نمونه برداری وسیع و انجام آزمایشات استاتیکی و سینتیکی برای تعیین پتانسیل آلودگی در معدن طراحی شد. در ابتدا تعداد مشخصی نمونه از زون های مختلف معدن برداشت گردید. پس از خرد کردن و آماده سازی نمونه ها و انجام آزمایشات استاتیکی، آزمایش های سینتیکی شامل آزمایش سلول مرطوب، اندازه گیری pH و Eh و اندازه گیری هدایت الکتریکی بر روی آنها صورت گرفت. در این آزمایشات مشخص شد که زهاب تولیدی در تمامی زون ها به غیر از زون فیلیک – هیپوژن، خاصیت اسیدی نداشته و تنها در این زون قدری روند افزایش pH مشاهده گردید. در واقع عدم دارا بودن خاصیت اسیدی را می توان به دلیل حضور سنگ های کربناته با فعالیت خنثی سازی بالا دانست. آزمایش Eh نیز نشان داد که تمامی زون های معدن خاصیت اکسیدی داشته و لذا نرخ اکسیداسیون در آنها بالا خواهد بود. آزمایش هدایت الکتریکی که بر روی زهاب جمع آوری شده صورت گرفت، بیانگر پایین بودن میزان یون های فلزی حل شده در آن بود و در واقع می توان عنوان کرد که پتانسیل تولید آلودگی ناشی از یون های فلزی در حد پایینی قرار دارد.