سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده رحیمی – دانشجوی دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوبشناسی، دانشگاه آزاد اس
محمدحسین آدابی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
امیرمحمد جمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند کنگان با سن تریاس زیرین یک توالی کربناته-تبخیری است که به عنوان بخشی از بزرگترین مخزن کربناته در خلیج قارس محسوب می شود. در این تحقیق از مطالعات پتروگرافی به همراه آنالیزهای ایزوتوپی (اکسیژن ۱۸ ، کربن ۱۳ ) برای تفکیک دولومیتهای این سازند و همچنین تعیین روند دیاژنتیکی آنها استفاده شده است. علت تفکیک دولومیتها به سبب تأثیر فرآیندهای مربوط به دیاژنز اولیه و تأخیری(Early and late diagenetic)است که منجر به تغییر ترکیب سیالات دیاژنتیکی و در نتیجه تغییر ترکیب انواع دولومیت ها گشته است. چهار گروه مختلف از دولومیتها در سازند کنگان تشخیص داده شده است که احتمال می رود این دولومیتها تحت تأثیر دیاژنز (متائوریکی) تشکیل شده باشند. فرآیند دولومیتی شدن به طور عمده این سازند را تحت تأثیر قرارداده و باعث تغییر در میزان تخلخل شده است. از آنجایی که دولومیت به جهت پایداری شیمیایی و مقاومت دربرابر انحلال فشاری در حین تدفین، تخلخل و نفوذپذیری خود را بهتر از سنگهای آهکی حفظ می کند، این فرآیند نقش مؤثری در افزایش کیفیت مخزنی ایفا کرده است.