سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی دانشگاه تهران
محمد مغاری اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

افزایش عمر شبکه های توزیع آب شهری در بسیاری از شهرهای جهان باعث گردیده است تا تعداد حوادثی که در طول سال در این شبکه ها اتفاق می افتد افزایش یابد. اصلی ترین راه حل مقابله با این پدیده باز سازی و نوسازی شبکه می باشد. در این تحقیق سعی گردیده است تا با طراحی یک مدل بهینه سازی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک زمانبندی بهینه ای برای تعویض لوله ها ارائه گردد که در صورت رعایت آن کل هزینه های تحمیلی به سیستم در یک افق برنامه ریزی مشخص حداقل می گردد. با ارائه یک مثال نمونه نتایج کاربرد روش در شبکه های آب مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج بدست آمده نشانگر استفاده بهتر از منابع مالی و رسیدن به شرایط مطلوبتر هیدرولیکی در شبکه های توزیع آب شهری می باشد.