سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرحمید آل محمدی – کارشناس ارشد راه و ترابری
علیرضا عاملی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

روش آنالیز هزینه چرخه عمر روسازی یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در مدیریت روسازی راهها می باشد. در روش های مبتنی بر هزینه چرخه عمر روسازی نه تنها بهترین گزینه ترمیم و نگهداری انتخاب خواهد شد، بلکه بهترین زمان اجرای آن نیز تعیین می گردد.
هر نوع عملیات روکشی که در دوره چرخه عمر روسازی پاسخگوی شرایط فنی باشد را نمی توان الزاما به عنوان گزینه بهینه قلمداد نمود، چرا که معیار بهینه یابی بر اساس میزان بازدهی اقتصادی معنی و مفهعوم می یابد. در این مورد شاخص های اقتصادی میتوانند به عنوان معیار تصمیم گیری در امر بهینه یابی مورد استفاده قرار گیرند.