سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – عضو هیئت علمی
محمدمهدی مادرشاهیان –

چکیده:

بکارگیری توربین‌های بادی به صورت مزارع بادی در شبکه‌های توزیع باعث ایجاد تغییراتی در این شبکه‌ها می‌گردد. این تغییرات بر روی طرح‌های حفاظتی شبکه نیز تأثیر می‌گذارد. در این مقاله برای بهبود عملکرد توربین برق بادی در هنگام بروز خطا در شبکه و جلوگیری از قطع بی‌مورد نیروگاه، زمان تأخیر مجاز عملکرد سیستم حفاظتی و پارامترهای مؤثر در این تنظیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان مقدار مناسب تأخیر زمانی برای بهره‌برداری مناسب‌تر از نیروگاه‌های برق بادی تشخیص داد. بررسیهای به عمل آمده روی یک شبکه واقعی مزرعه بادی در منجیل اعمال می‌گرد و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن یک زمان تأخیری مناسب می‌توان کارکرد نیروگاههای برق بادی به شبکه را در هنگام بروز خطا بهبود بخشید.در این مقاله همچنین پارامترهای الکتریکی این مزرعه بادی در هنگام بروز خطا مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.