سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزین نجفی پور – رییس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور انرژی آب طلیعه

چکیده:

مناطق جنوبی کشور خصوصا استان خوزستان، به دلیل داشتن قابلیت ها ی فراوان در امرساخت کانا ل ها ی آبیاری، شاهد اجرای صدها کیلومتر کانال بتنی است . یکی از مشکلات بارز این گونه مناطق در فصل گرما ، به منظور اجرای پوشش بتنی کانال، کنترل درجه حرارت بتن است . بالا بودن درجه حرارت بتن مضرات بسیاری برای پوشش بتنی کانال دارد . از جمله می توان به عدم مقاومت مورد نیاز، ایجاد تر ک ها ی ریز و گسترده و همچنین بوجود نیامدن شرایط واکنش مناسب در اجزای بتن اشاره نمود . شیو ه ها ی کاربردی مختلفی برای جلوگیری از افزایش درجه حرارت بتن وجود دارد . استفاده از یخ در بتن و یا خنک نگاه داشتن تراک حامل بتن از شیو ه ها ی متداول پایین نگاه داشتن درجه حرارت بتن است که در صورت رعایت نکردن فنون مهندسی مربوطه، صدمات قابل ملاحظه ای به پوشش بتنی کانال وارد می شود . بسیاری از پروژ ههای ساخت کانا لهای آبیاری به منظور مقابله با این معضل، گزینه بتن ریزی در شب را ترجیح می دهند . طی یک تحقیقات سه ساله به منظور تعیین بهترین زمان اجرای پوشش بتنی کا نال، اقدامات گسترده ای انجام و نتایج قابل ملاحظه ای بدست آمد . در بررس یها ی انجام شده بر روی بیش از ۲۷۰۰ پانل، اجرای بتن در فصل گرما از ساعت ۳ لغایت ۹ صبح با نتیجه مناسبی همراه بود . همچنین صدمات ناشی از بتن ریزی در درجه حرارت بالا و همچنین در ابتدای شب نیز مورد بررسی و ارزیابیقرار گرفت.